Cu canoea în Parcul Natural Lunca Mureșului
Un paradis al biodiversității!

EN: By canoe in the Mures Floodplain Natural Park
A paradise of biodiversity!

Cel mai mare afluent al râului Tisa, al doilea râu ca lungime al României! În luncă, Mureşul este tăcut şi lin. Pădurile coboară la mal împreună cu căprioarele. Păsările zboară din copac în copac stârnind ecouri şi umbre plutitoare. Şi când totul a ajuns la lărgimea maximă, în mijloc, apare o insulă, ca o provocare pentru cei ce doresc să-şi pună cortul şi să fixeze în memorie, intimitatea acestui “fluviu” minunat. 

În interiorul Parcului Natural Lunca Mureşului râul străbate o lungime de 88 km având o lăţime medie de 120 m. Zona umedă este de importanță internațională și este inclusă în rețeaua europeană „Natura 2000”. Un paradis al biodiversității cu peste 200 de specii de păsări, peste 1000 de specii și subspeci de plante lemnoase și ierboase, peste 50 de specii de pești și un număr mare de specii protejate prin tratate şi acorduri internaţionale şi prin legi interne, naţionale.

EN: 

The largest tributary of the river Tisa, the second longest river in Romania! In the floodplain, the Mures river is silent and smooth. Forests come ashore with deer. Birds fly from tree to tree, creating echoes and floating shadows. And when everything has reached its full width, an island appears in the middle, as a challenge for those who want to pitch their tent and fix in memory, the intimacy of this wonderful river.

Inside the Mures Floodplain Natural Park the river runs for 88 km with an average width of 120 m. The wetland is of international importance and is included in the European "Natura 2000" network. A biodiversity paradise with over 200 species of birds, over 1000 species and subspecies of woody and herbaceous plants, over 50 species of fish and a large number of species protected by international treaties and agreements and by national, domestic laws.

Tronsoane:

 1. PĂDUREA CEALA - MĂNĂSTIREA HODOȘ BODROG
  - 9 km, 9 meandre;
  - Pădurea, Cetatea Ceala, Insula Mureș;
  - Mănăstirea Hodoș Bodrog - cea mai veche mănăstire din România atestată documentar;
 2. MĂNĂSTIREA HODOȘ BODROG - PECICA 
  - 11 km, 4 meandre, 4 insule, 4-5 ore;
  - Mănăstirea Hodoș Bodrog - cea mai veche mănăstire din România atestată documentar;
  - Muzeul Digital Pecica
 3. PECICA - SEMLAC
  - 12 km, 4 meandre, 13 insule;
  - Muzeul Digital Pecica
 4. PERIAM PORT - IGRIȘ
  - 11 km, 6 meandre, 7 insule;
 5. ALTE TRONSOANE LA CERERE

EN: Trunks:

 1.  CEALA FOREST - HODOȘ BODROG MONASTERY
  - 9 km, 9 meanders;
  - Forest, Ceala Fortress, Mures Island;
  - Hodoș Bodrog Monastery - the oldest documented monastery in Romania;
 2. HODOȘ BODROG MONASTERY - PECICA
  - 11 km, 4 meanders, 4 islands;
  - Hodoș Bodrog Monastery - the oldest documented monastery in Romania;
  - Pecica Digital Museum.
 3. PECICA - SEMLAC
  - 12 km, 4 meanders, 13 islands;
  - Pecica Digital Museum.
 4. PERIAM PORT - IGRIS
  - 11 km, 6 meanders, 7 islands;
 5. OTHER SECTIONS ON REQUEST

Când, cum și unde? 

Cu canoea în Parcul Natural Lunca Mureșului
Un paradis al biodiversității!

EN: When, how and where? By canoe in the Mures Floodplain Natural Park. A paradise of biodiversity!

 • Sezon deschis: martie - octombrie (pentru extrasezon cere-ne o ofertă)
 • Perioada: octombrie 2024 sau de luni până joi, (pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică vă rugăm să ne cereți o ofertă)
 • Interval orar: 08:00-18:00
 • Activitate: canoe pe ape liniștite
 • Dificultate: începător, relaxant
 • Țara: România
 • Unde: 1 tronson din lista de mai sus;
 • Transport: Autoturism propriu/ Transport Equilibrium
 • Preț: Cere-ne o ofertă

  EN:
 • Open season: March - October (for off-season ask us for a quote)
 • Period: Monday to Thursday, (for Fridays, Saturdays and Sundays please ask us for an offer)
 • Opening hours: 08:00-18:00
 • Activity: canoeing on calm waters
 • Difficulty: beginner, relaxing
 • Country: Romania
 • Where: 1 section from the list above;
 • Transport: own car/ Equilibrium transport
 • Price: Ask us for a quote

 

Alte informații 

Cu canoea în Parcul Natural Lunca Mureșului
Un paradis al biodiversității!

 EN: Other information. By canoe in the Mures Floodplain Natural Park. A paradise of biodiversity!

Pachetul include:

 • Activități: tură cu canoea pe râul Mureș în Parcul Natural Lunca Mureșului;
 • Traineri și instructori: Trainerii și instructorii sunt din echipa Equilibrium, au experiență de peste 15 ani, se dau pe cel puți 18 râuri, în 5 țări, vicecampioni la campionatul național de rafting. Ei vor asisita la buna desfăşurare a activităţilor;
 • Instructaj: În urma instructajului vei prinde încredere învățând tehnici de navigare pe apă, tehnici de vâslit și cum să acționezi în cele mai întâlnite situații. Astfel te vei simți în siguranță și îți va crește gradul de confort. În această tură cu canoea nu este nevoie de experiență anterioară. Tinerii cu vârsta mai mică de 16 ani și copii să fie însoțiți de un părinte sau un adult responsabil.
 • Echipamente specifice:
  - Bărci gonflabile de tip canoe - model YUKON și raft - model HOBIT, de cea mai înaltă calitate de la RobFin, producătorul bărcilor folosite la campionatele mondiale de rafting. 
  - Echipamente individuale profesionale de calitate care ne protejează de elementele naturii, nu vom mai simți nici frig, nici apa rece, echipamentul ne ajută să plutim și să ne simțim în siguranță: pagaie, vestă de salvare, sac impermeabil și butoi impermeabil pentru aparatura electronică 
 • Foto/video: După tură vei primi un montaj foto/video cu cele mai frumoase momente din timpul explorării.

Pachetul NU include:

 • Transport: Poți alege să vii cu mașina ta sau contracost cu echipa Equilibrium în limita locurilor disponibile, cu plecare și sosire la Timișoara. Putem prelua participanți și de pe traseu (Arad).
 • Masa: Mâncare din traistă - e bine să ai la tine câteva gustări: apă, fructe, batoane, etc. 

Echipament necesar:

 • îmbrăcăminte în funcție de sezon, cu protecție la frig, umezeală, vânt, ploaie, soare;
 • încălțăminte lejeră ce se va uda (noi preferăm desculți, dar sunt ok și  sandalele sau încălțămintea de apă)
 • îmbrăcăminte și încălțăminte de schimb - in cazul in care se udă cele din tura cu canoea;
 • prosop
 • ochelari de soare, șapcă, protecție solară, protecție insecte;
 • gustări, apă; 

EN:
The package includes:

 • Activities: canoe trip on the Mures river in Mures Floodplain Natural Park;
 • Trainers and instructors: trainers and instructors are from the Equilibrium team, they have more than 15 years of experience, they raft on at least 18 rivers, in 5 countries, vice-champions at the national rafting championship. They will assist in the smooth running of the activities;
 • Instruction: Following the instruction you will gain confidence learning water navigation techniques, paddling techniques and how to act in the most common situations. This will make you feel safe and increase your comfort level. No previous experience is required on this canoe trip. Young people under 16 and children should be accompanied by a parent or responsible adult.
 • Specific equipment:
  - Inflatable canoe boats - model YUKON and raft - model HOBIT, of the highest quality from RobFin, the manufacturer of the boats used in the world rafting championships.
  - Individual professional quality equipment that protects us from the elements, we will feel neither cold nor cold water, the equipment helps us to float and feel safe: paddles, life jacket, waterproof bag and waterproof barrel for electronic equipment.
 • Photo/video: After the tour you will receive a photo/video montage of the best moments of the exploration.

Package does NOT include:

 • Transport: You can choose to come by your own car or for a fee with the Equilibrium team within the limit of available places, with departure and arrival in Timisoara. We can also pick up participants from the route (Arad).
 • Meals: Own food - it's good to have some snacks with you: water, fruit, bars, etc.

Required equipment:

 • Clothing according to the season, with protection against cold, wet, wind, rain, sun;
 • light footwear that will get wet (we prefer barefoot, but sandals or water shoes are ok too)
 • change of clothing and footwear - in case the canoe trip gets wet;
 • towel
 • sunglasses, hat, sunscreen, insect protection;
 • snacks, water;

Program:

Obs: Scopul nostru este ca tu să te simți bine și în siguranță. În consecință programul îl vom adapta în funcție vreme, dar și a nevoilor și a cererilor din partea participanților.

08:00 - 09:00
Transfer Timișoara/Arad - Parcul Natural Lunca Mureșului; 
Întâlnirea cu participanții în Parcul Natural Lunca Mureșului;

09:00 - 15:30
Activități introductive;
Instruirea;
Tura cu canoea pe Mureș în Parcul Natural Lunca Mureșului;
Ieșirea de pe traseu se face în locul unde am lăsat mașinile;
Împachetare;
Rămas bun.

15:30 - 16:30
Transfer Parcul Natural Lunca Mureșului - Timișoara/Arad; 

 • Organizatorul își rezerva dreptul de a interveni cu modificări asupra programului in funcție de condițiile meteorologice și hidrologice, de componența grupului și de situații de forța majora.
 • Vremea este bună atât timp cât ești îmbrăcat corespunzător.
 • Atitudinea ta față de vreme o face să fie bună sau mai puțin bună -  vezi "Singin' in the rain" http://bit.ly/2Ulc5zW;
 • Vremea bună este întotdeauna un bonus al excursiilor noastre;
 • Evenimentele Equilibrium nu se amână datorită vremii.

EN:

Program:

Note: Our goal is for you to feel good and safe. Therefore we will adapt the program according to the weather and the needs and requests of the participants.

08:00 - 09:00
Transfer Timisoara/Arad - Mures Floodplain Natural Park;
Meeting with the participants in Mures Floodplain Natural Park;

09:00 - 15:30
Introductory activities;
Training;
Canoe trip on the Mures in the Mures Floodplain Natural Park
The exit from the route is at the place where we left the cars;
Packing;
Farewell.

15:30 - 16:30
Transfer to Mures Floodplain Natural Park - Timisoara/Arad;

 • The organizer reserves the right to make changes to the programme depending on weather and water conditions, group composition and force majeure situations.
 • The weather is fine as long as you are properly dressed.
 • Your attitude to the weather makes it good or not so good - see "Singin' in the rain" http://bit.ly/2Ulc5zW;
 • Good weather is always a bonus of our trips;
 • Equilibrium events are not postponed because of the weather.

 


Nu mai sta pe gânduri! Înscrie-te chiar acum la evenimentul Equilibrum!

Completează formularul de mai jos:

www.equilibrium.com.ro foloseşte COOKIES pentru a putea să îți optimizeze și îmbunătățească experiența pe site. Navigând în continuare, îți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află detalii